Přihlásit se jako administrátor
Vložte heslo:

Nepovinná očkování

Rotaviry

 • způsobují průjmová onemocnění,šíří se orofekální cestou nebo kontaminovanými předměty
 • inkubace 48 hodin,vysoká nakažlivost
 • větší výskyt v zimních měsících, nejohroženější jsou děti do 5 let
 • očkování se provádí u dětí od 6. týdnů do 24.týdnů věku 2-3 dávkami

vakcíny: Rotarix, Rotateq

 

Pneumokokové infekce

 • bakterie způsobují těžké záněty plic, mozkových blan, středouší, sepsi
 • šíří se kapénkovou cestou
 • nejrizikovější jsou malé děti a starší osoby

Hrazeno ze zdravotního pojištění:

 

od 11. 8. 2008 

dětem s chronickým plicním onemocněním, vrozenými vývojovými vadami, mukoviscidozou, bronchopulmonální dysplazií

 

trpícími záněty středouší s frekvencí více než 4x za rok, s kochleárními implantáty

 

po transplantaci orgánů, před či po onkologické terapii, s těžkou poruchou imunity, při nepřítomnosti sleziny

 

dětem s porodní hmotností pod 1500g

 

od 1.2.2010 

kojencům mezi 3. - 5. měsícem věku, pokud jsou do 7 měsíce aplikovány první 3 dávky

 

vakcíny:

 • Prevenar 13 - proti 13 typům pneumokoka (není plně hrazen pojišťovnou)
 • Synflorix - proti 10 typům pneumokoka

 

schéma: 

děti od 6. týdne do 6. měsíce: 3 dávky v rozestupu 1 měsíce, přeočkování mezi 12 - 15. měsícem 

děti od 7. měsíce do 11. měsíce: 2 dávky v rozestupu 1 měsíce,přeočkování ve druhém roce 

děti od 12. měsíce do 23. měsíce: 2 dávky v rozestupu 2 měsíců 

děti od 2 do 5 let: 1 dávka

 

Virová hepatitida typu A

 • virový zánět jater
 • šíří se pomocí špinavých rukou, kontaminovanými předměty, potravinami
 • virus je vylučován stolicí
 • 1-2 týdny před objevením se prvních příznaků jako nechutenství, zvracení, zvýšená teplota, zežloutnutí není pravidlem
 • očkování doporučujeme před nástupem do kolektivu, před cestou do exotických krajin

vakcíny: Havrix 720, Havrix 1440

 

očkovací schéma: 2 dávky v rozestupu 6 - 12 měsíců

 

Meningokokové infekce

 • bakterie způsobuje smrtelné sepse, záněty mozkových blan s velmi rychlým průběhem
 • rizikové skupiny děti 0 - 4 roky a dospívající
 • přenos kapénkovou nákazou
 • rizikové prostředí je pobyt ve velkých kolektivech - tábory, diskotéky, vysoká fyzická zátěž 

vakcíny: NeisVac - proti meningokokovi typu C, 2 dávky u dětí od 2. měsíce věku do 1. roku, od 1. roku 1 dávka, ochrana 7-10 let

 

Menjugate - proti meningokokovi typu C, 3 dávky pro děti od 2 měsíců do 1 roku, od 1 roku 1 dávka, ochrana 7-10 let

 

Menveo - proti meningokokovi typu A, C, Y, W 135 pro děti od 11 let

 

Národní imunizační komise ČR doporučuje očkování 1 dávkou vakcíny proti meningokokovi C před nástupem do kolektivu, zpravidla ve věku 2-6 let s ohledem na zvážení individuálního rizika.

 

U preadolescentů ve věku 11-14 let provést přeočkování tetravakcínou A, C, Y, W 135 nebo konjugovanou vakcínou C.

 

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) 

 • existuje velké množství těchto virů, ty, které jsou schopny vyvolat rakovinu děložního čípku se označují za vysoce rizikové HPV viry
 • nejčastěji se přenáší sexuálním kontaktem, i pouhým dotekem kůže, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný
 • až 80% dívek a žen se do 5 let od zahájení sexuálního života infikuje HPV virem, většinou dojde k tzv. spontánnímu vyčištění infekce, pokud ale HPV infekce přetrvává, může dojít na děložním čípku k rozvoji přednádorových změn, které pokud nejsou včas odhaleny gynekologem, mohou přejít do stadia zhoubného nádoru
 • infekce je bezpříznaková
 • v ČR každým rokem přibližně 1000 žen onemocní, téměř 400 zemře
 • HPV viry způsobují také závažné dysplastické změny děložního hrdla, vulvy a pochvy, genitální bradavice, rakovinu penisu, rakovinu v oblasti úst a hrtanu
 • očkování určeno dívkám mezi 10-26. rokem

Cervarix - proti typům 16,18, zkřížená ochrana k typům 31,45, nechrání před genitálními bradavicemi, schéma 0,1,6 měsíců

 

Silgard - proti typům 16,18 a dále proti typům 6,11 odpovědných za vznik genitálních bradavic, možno očkovat i chlapce, schéma 0,2,6 měsíců

 

Od 1. 4. 2012 je očkování pro 13-leté dívky hrazeno ze zdravotního pojištění.

 

Klíšťová meningoencefalitida

virový zánět mozku a mozkových blan, virus je přenášen klíšťaty, onemocnění může probíhat

lehce pod obrazem virózy nebo i bez příznaků, ale i závažně s poškozením nervové soustavy,

očkovat je možno od 1 roku věku, pro lehčí průběh u malých dětí doporučuji od 3. – 4. roku

dle individuálního rizika nákazy

 

Vakcíny: Encepur, FSME IMMUN

 

doporučuje se zahájit očkování v zimních měsících, lze i celoročně, schéma 0, 1 - 3 měsíce, 9 - 12 měsíců, dále přeočkování za 3 roky, další každých 5 let

 

Plané neštovice 

 • virové onemocnění s typickou vyrážkou
 • inkubace 2-3 týdny
 • očkování vhodné pro děti s těžším defektem imunity, s leukemií, chron. selháním ledvin, při léčbě solidních nádorů, po transplantacích
 • pro těžký průběh v dospělosti vhodné očkovat děti, které do 10 let infekci neprodělaly

Varilrix - 2 dávky v intervalu 1 – 2 měsíců

 

Priorix tetra - vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím, možno podat jako alternativu k státem hrazené vakcíně Priorix v 15. měsíci věku, přeočkování za 6 měsíců

 

Virus chřipky

Příčina onemocnění s prudkým začátkem, horečka nad 39 Co trvající 5 - 6 dní, kašel, bolesti hlavy, trupu, končetin, celková schvácenost

 

Očkovací schéma:

 • děti 6 - 36 měsíců: 2 dávky v rozestupu 4 týdnů 
 • 36 měsíců - 9 let: 1 dávka, 2 dávky pokud dítě očkujeme poprvé 
 • nad 9 let: 1 dávka

 

přeočkování vždy 1x za rok, optimální doba září - listopad

 

např. Vaxigrip, Fluarix, Preflucel

 

Pertuse (černý kašel)

 • vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění dýchacích cest
 • šířící se kapénkovou infekcí, projevujícím se typickým záchvatovitým kašlem

 

základní očkování je v kojeneckém věku vakcínou Infanrix hexa a přeočkování v 5 letech, vzhledem

k vzrůstajícímu výskytu černého kašle v ČR u dětí od 9 do 15 let bylo v roce 2009 zavedeno další

přeočkování mezi 10 - 11 rokem vakcínou Boostrix polio pro děti narozené v r. 1999 a mladší, děti

narozené v roce 1998 a starší je možno místo přeočkování proti tetanu vakcínou Tetavax přeočkovat

kombinovanou vakcínou Boostrix proti záškrtu, tetanu a černému kašli