Přihlásit se jako administrátor
Vložte heslo:

Povinná očkování

Od 1. 11. 2010 se očkují proti tuberkulóze jen děti s indikacemi, které posoudí novorozenecký lékař

na základě vyplnění Dotazníku k definici rizika tuberkulózy zákonným zástupcem dítěte.

 

4. den – 6. týden

tuberkulóza - jen u dětí se zvýšeným rizikem

 

9. - 12. týden

INFANRIX HEXA - 1.dávka - záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, virová hepatitida typu B

 

13. - 16. týden

 

INFANRIX HEXA

  • 2.dávka
  • 1. dávka u dětí očkovaných proti tuberkulóze

 

17. - 20. týden

INFANRIX HEXA

  • 3. dávka
  • 2. dávka u dětí očkovaných proti tuberkulóze

 

21. - 24. týden

INFANRIX HEXA - 3. dávka u dětí očkovaných proti tuberkulóze

 

Za 6 měsíců od 3. dávky hexavakcíny, nejpozději do 18. měsíce věku dítěte

INFANRIX HEXA - 4. dávka

 

15. - 18. měsíc

PRIORIX - 1. dávka - spalničky, zarděnky, příušnice

 

21. - 28. měsíc

PRIORIX - 2.dávka

 

5. - 6. rok

INFANRIX - přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

 

10. - 11. rok

BOOSTRIX POLIO - přeočkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, další přeočkování proti tetanu mezi 25. - 26. rokem

 

12. - 13. rok

ENGERIX B - virová hepatitida typu B u dětí, které nebyly v 1. roce života očkovány

3 dávky v rozmezí 0 - 1 - 6 měsíců

 

14. - 15. rok

TETAVAX - přeočkování proti tetanu u dětí, které nebyly očkovány mezi 10. - 11. rokem života, další očkování vždy po 10-15 letech