Přihlásit se jako administrátor
Vložte heslo:

O nás

MUDr. Jindřiška Macků
praktický lékař pro děti a dorost

Vzdělání:

  • Lékařská fakulta UJEP Brno obor dětské lékařství, promoce 1987
  • Atestace z oboru dětské lékařství I. stupně - 1990
  • Atestace z oboru dětské lékařství II. Stupně - 1995

Licence České lékařské komory:

  • Praktický lékař obor pediatrie - 1995
  • Vedoucí lékař-primář pro obor pediatrie - 2003

Specializovaná způsobilost: Praktický lékař pro děti a dorost

Dosavadní praxe:

  • 1987-1990 - dětské oddělení Nemocnice Vyškov - sekundární lékař
  • 1990-1991- dětská klinika FDN, Brno, Černopolní 9 - sekundární lékař
  • 1991-1999 - klinické oddělení Výzkumného ústavu zdraví dítěte Brno (specializace na poruchy látkové přeměny, onemocnění trávicího ústrojí)
  • 1999-2008 - dětské oddělení Nemocnice Ivančice - zástupce primáře, nefrologická ambulance
  • Od roku 2008 praktický lékař pro děti a dorost Rosice

Sestra: Renata Ludwigová - specializační způsobilost k výkonu povolání dětské sestry vydána Ministerstvem zdravotnictví v r. 2005